ekomorelka.pl

Sklep internetowy z żywnością. Prace nad sklepem polegały wprowadzeniu różnych poprawek i na konfiguracji niektórych modułów w nim działających.

Wykorzystane technologie: PHP, Prestashop

Adres: http://ekomorelka.pl/